Změna výše záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018 pro OSVČ

Jak bylo řečeno, podnikatelé na hlavní činnost musí zálohy na sociální pojištění každý měsíc platit. Minimální zálohy platí i ti, kteří skončili za předchozí rok v mínusu. Od ledna 2018 se výše minimálních záloh na sociální pojištění zvyšuje. Většina však tyto vyšší zálohy bude platit až od měsíce dubna, protože se teprve následující měsíc po odevzdání daňového přiznání za předešlý rok, mění jejich výše.
červené tlačítka
Pokud však začínáte podnikat až v roce 2018, tak budete platit nové zálohy již od začátku roku, tedy od 1.1.2018, přičemž splatnost zálohy je vždy od 1. do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, tedy pro tyto osoby nejpozději 20.2.2018.
Pokud zaplatíte později, bude vám účtováno penále za každý den prodlení a to 0,05% z dlužné částky.

Minimální vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na 7.495,- Kč, tedy minimální záloha z toho činí 29,2% a to je 2.189,- Kč.
V loňském roce byla tato záloha o 128,- Kč nižší.

Zvyšuje se samozřejmě tato záloha i pro ty, kteří provádí činnost jako vedlejší a to z 825,- Kč na 876,- Kč. Pokud podnikáte na vedlejší činnost letos poprvé, zálohy za sociální pojištění neplatíte a případně doplatí po podání přehledů o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Rozhodná částka pro vedlejší činnost tedy činí zisk z podnikání ve výši 71.950,- Kč. Pokud OSVČ této částky nedosáhne, nemusí ani v dalším roce platit minimální zálohy.
dívka v kanceláři
V některých případech tedy zálohy za sociální pojištění podnikatelé platit nemusí, zatímco za zdravotní pojištění musí platit vždy! I pokud v prvním roce jako podnikatel budete mít ztrátu, budete platit minimální zálohy a to od ledna 2018 ve výši 2.024,- Kč. V předchozím roce byly zálohy stanoveny na 1.906,- Kč.
Pro oba typy tohoto připojištění platí však stejná zásada a to taková, že pokud po podání daňového přiznání vyjde najevo, že uvedené odvedené zálohy neodpovídají reálným ziskům, musí podnikatel částku pojišťovně doplatit. Naopak, pokud zaplatíte více, pojišťovna vám peníze vrátí.

Změna výše záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018 pro OSVČ
5 (100%)1

zijesjenjednou.cz