Žiješ jen jednou

Výkopové práce musí pamatovat na vzrostlé stromy

Většina firem již zvládá vyhýbat se větvím a korunám stromoví, ty bývají zabezpečené před poškozením speciálním bedněním, takže zůstávají zachovány zpravidla v původním stavu. Jiná situace je ovšem u kořenového balu.
Rostlina bez kořenů uhyne, nejinak je tomu i u stromů. U drobných trsů zahradních květin se odumřelá část snadno odstraní ze záhonu, případně nahradí, ale u vzrostlých listnáčů nebo jehličnanů to představuje ohrožení bezprostředního okolí. Stává se totiž, že stavebníci kořeny ignorují a poškodí je natolik, že se za několik měsíců strom po úhynu zřítí.

rypadlo

V minulosti bylo známo několik případů těžkých zranění osob, naposledy to byl pád starého jasanu ve Zlíně, který v roce 2009 usmrtil dvě nezletilé děti a těžce zranil několik dalších osob. Podrobným šetřením bylo zjištěno, že stavební společnost prováděla výkopové práce pod kořenovým balem a umístila tam betonovou desku. Většina kořenů uhnila, na první pohled však strom nevypadal jako uhynulý, ale slabé shnilé kořeny jej v zemi již nemohly udržet.
Pouhý rok předtím řešili inspektoři dvě desítky případů poškozených kořenů vzrostlých stromů a uložili pokuty za necelé dva miliony Kč. V Praze došlo dokonce k nenapravitelnému poškození celé aleje prastarých listnáčů.

stroj

Na co by firmy měly dbát především

  • Výkop v těsné blízkosti stromu by měl být pečlivě zvážen, zda je skutečně nutný.
  • Bezpodmínečně je třeba provádět citlivě tyto práce pouze ručně https://servisvirivychvan.cz/sluzby/vykopove-prace/, nikoli s nasazením strojní techniky.
  • Musí se dbát na to, aby pracovníci záměrně kořeny nepřesekávali.
  • Kořeny poškodí i technické prostředky při pojezdu, a to buď přílišným zhutněním půdy, nebo mechanickou cestou.
  • Kořenový bal nesmí být zasypáván navážkou nebo naopak z něj odebírána zemina.
  • Všechny stavby nevhodně umístěné v těsné blízkosti stromů blokují zásobování rostliny spodní vodou a může dojít k úhynu. Stejně tak příliš dlouhé odkrytí kořenů způsobí jejich vysychání.
  • Nevhodné je také zabetonování kořenů nebo pokrytí asfaltem.