Žiješ jen jednou

Všechny návyky se začínají tvořit v dětství


Pokud máme to štěstí a narodíme se osvíceným rodičům, kteří vědí, máme napůl vyhráno.Začíná to hned po narození, kdy chytrá maminka, která vás kojí, určitě u toho nebude kouřit anebo pít alkoholické nápoje. Protože ví, že všechno se objeví v mléce, které je pro vás zásadní potravou a umožní zdárný vývoj. Asi v půlroce, kdy se jídelníček začíná rozšiřovat o ovoce a zeleninu, rovněž nezvolí jako první ovoce sladký banán, protože ví, že by vám ty méně sladké už nechutnaly. A tak vás doprovází všemi vývojovými stádií potřebnými znalostmi, abyste prospívali.

S láskou k pohybu se rodíme, ale je opět na moudrých rodičích, jaké aktivity pro vás budou už od nejútlejšího dětství připravovat. A rovněž jak si budou všímat, v čem si vedete dobře a v čem vám mohou pomoct. Pokud sami tyto sporty provozují, naprosto přirozeně je zařadíte do svého životního programu.

Společnost kamarádů a známých vás připraví pro život nejlépe. Protože to vzácné umění vycházet s lidmi se dá naučit jenom stálým tréninkem. Společné pobyty na chalupě, sportovní oddílová soustředění, letní skautské tábory.

Všechny investice do vašeho rozvoje, které byly vedeny s láskou a pochopením, se zúročí v době vašeho dospívání.Které vůbec nemusí začínat revoltou. Protože vy všechny ty aktivity, které jste se naučili zvládat v dětství, děláte rádi a s nadšením. Jízdu na kolech, lyžování, bruslení, košíkovou, tenis, volejbal. Do hudební školy rovněž nechodíte z donucení, ale rozhodně se na kytaru chcete naučit hrát, abyste si mohli zamuzicírovat v rodinné kapele. A klidně si přiberete ještě hodiny klavíru navíc.

A tak, když dospějete, máte napůl vyhráno.Pokud se vám podaří najít stejně založeného partnera, máte šanci prožít život v pohybu, lásce a porozumění. A dále tento životní styl předat vašim dětem.