Přístup k penězům

Je to pouze na nás. Jaký postoj zaujmeme k penězům a všeobecně k financím vůbec, takový si vytvoříme život. Protože peníze ovlivňují veškerou sféru našeho života. Pravý vztah k oběživu, který hýbe světem, se nejvíce ukáže v manželství a s příchodem dětí.
 siluety lidí u peněz
1. ZDAŘILÉ SLOUČENÍ DVOU FIREM
Ve všech vyspělých zemích bylo zjištěno, že ženatí muži jsou v průměru o více než 90 % bohatší než ti, kteří zůstali svobodní. Majetek ženatých roste zhruba o 16 % ročně, kdežto majetek svobodných pouze o necelých 8 % ročně. Skutečnost rychlejšího bohatnutí v páru lze přirovnat ke zdařilému spojení dvou firem.

Život ve dvou vede k zodpovědnosti, proto snižuje náklady. Proč by jinak ženatí muži méně propadali závislostem všeho druhu, méně často umírali při dopravních nehodách a méně často spáchali sebevraždu?
 nákup přes eshop
2. VZÁJEMNĚ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Obraz firmy a rodiny je totožný z hlediska vzájemné spolupráce. Když povedete firmu sami, budete mít menší zisk než když budete vytvářet hodnoty ve dvou. 

A podobně je to v životě dvou lidí. Oba pracují a oba vytvářejí hodnoty, potřebné k tomu, aby rodina fungovala. A oba se musí domluvit, JAK bude jejich rodina fungovat především v přístupu k penězům. S příchodem dětí se musí partneři domluvit, jestli žena bude pracovat a starat se o děti doma nebo se vyplatí vynaložit peníze na mikrojesle, popř. za pomocnici v domácnosti.
 létající bankovky
3. I ŽENA V DOMÁCNOSTI PRO FIRMU VYDĚLÁVÁ
Funkci ženy v domácnosti dnes lze klidně nazvat: výkonná manažerka v rodinné firmě. Když ráno manžel odjíždí do zaměstnání, ji čeká role řidičky, zajištění úklidu, jídla, zadávání a kontrolování úkolů dětí a jejich výchova, organizační záležitosti rodiny, praní a údržba domu. Často do noci, o víkendech i ve dnech svátečních.

Když by byl muž sám s dětmi, musel by si sehnat chůvu a hospodyni a za nemalé peníze jim zaplatit. Jinak řečeno: když by manželka vykonávala tuto práci pro jinou rodinu, vydělala by mnohdy více než její manžel.
 

Přístup k penězům
4.5 (90%)4

zijesjenjednou.cz