Žiješ jen jednou

Nové povinnosti podnikatelů v roce 2018

Právě od Nového roku je připravena pro podnikatele nová povinnost. Je jím rejstřík skutečných majitelů firem. Kdo a jak ho bude moci využít?
Podle novely zákona číslo 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, dochází tedy od 1. 1. 2018 ke vzniku právě nové povinnosti, která se týká podnikatelů.
muž s kravatou
Ve veřejném rejstříku budou mít nové povinnost být evidovány právnické osoby a svěřenecké fondy, resp. jejich opravdoví a skuteční majitelé a to právě v neveřejné části registru. K provedení změny v těchto rejstřících budou mít dané subjekty čas změnit zápis od nabytí účinnosti novely do tří let.

Pojem skutečný majitel je definován právě zákonem číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, samozřejmě v platném znění. Tento zákon můžete znát také jako Zákon proti praní špinavých peněz. Podle tohoto zákona se skutečným majitelem firmy rozumí právě fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo či nepřímo rozhodování v rámci právnické osoby či v rámci svěřeneckého fondu nebo i v jiném právním uspořádání.
závazné smlouvy
Prokazování majitele bude mít svůj účel právě například v trestních řízeních či dalších typech soudních řízení, kde bude třeba osobu skutečného majitele prokazovat a bude mít na řízení samozřejmě vliv a bude využitelná tato informace. Samozřejmě bude mít svoji funkci i v rámci veřejných zakázek a prokazování skutečného vlastníka firmy, respektive právnické osoby.
K této evidenci skutečných majitelů budou mít tedy přístup:
• soudy
• orgány činné v trestním řízení
• zpravodajské služby
• správci daně
• Česká národní banky
• Národní bezpečnostní úřad
• Nejvyšší kontrolní úřad
• Ministerstvo vnitra
Výpis z této evidence si bude moci nechat osoba zapsaná v tomto rejstříku vystavit.
Zápisy potřebných údajů o majiteli do této evidence budou provádět jak rejstříkové soudy, tak i notáři. Soud do evidence zapíše majitele, aniž by o tom vydával rozhodnutí.