Nevyžádanou poštou, kterou lze označit jako spam, se mladí lidé téměř nezabývají

Spam můžeme definovat jako nevyžádanou poštu, zpravidla na reklamní bázi, nejsou to však jen zprávy s pravdivým a neškodným obsahem, které mohou maximálně obtěžovat. Do spamu se řadí také různé hoaxy, tedy poplašná sdělení, a různá nesmyslná sdělení.
schránka spamu
Takový specifický mail však dlouhou dobu nikdo přímo nepojmenoval, teprve v roce 1993 to provedl jistý Joel Furr, který se inspiroval pojmenováním konzervovaného masa v jednom americkém seriálu. Vznikl název Spam, což znamená spojení zkratek slov spice a ham, tedy v překladu koření a šunky – spiceham, zkráceně spam.
značka stop

Spam aktivně šíří po síti zejména starší lidé

Nedávno se v České republice prováděl výzkum rozesílání spamu mezi lidmi a ten potvrdil původní hrozivou domněnku – spam se nejvíce šíří mezi lidmi ve věku od 55 let. Celkem 82 procent lidí nad 55 let odesílá spamy docela běžně. Přitom lidé ve věku středním, zhruba kolem 40 let, spam rozšiřují jen sotva z 15 procent a mladí lidé se spamem nezabývají téměř vůbec.
virus v poště
Největší problém spočívá v tom, že většinou starší lidé obsahu zprávy důvěřují, neověřují si její pravdivost (pravdivost lze zjistit na Internetu častokrát velmi snadno) a tak spamy putují dál mezi jejich kolegy, přátele, rodinu a spolužáky.
Starší lidé používají podle statistických údajů Internet především ze tří hlavních důvodů. Prvním je k odesílání a příjmu e-mailových zpráv, to se týká zpravidla 97 procent všech lidí nad 55 let. Pak jsou to události ze světového a tuzemského dění na různých specializovaných serverech (zhruba 96 procent) a posledním hlavním důvodem využití Internetu jsou vyhledávače, kde tito lidé často používají jednoduché vyhledávání podle klíčových výrazů. To se týká 95 procent starších lidí. Naopak aktivní tvorbě webových stránek, diskusím, blogům, sociálním sítím, přenosům a ukládáním dat, stahováním hudby a filmů se věnuje jen malé procento z nich.

Nevyžádanou poštou, kterou lze označit jako spam, se mladí lidé téměř nezabývají
4.5 (90%)2

zijesjenjednou.cz