Když má člověk trvalé následky

Do práce se musí chodit. Protože ten, kdo do ní nechodí, v našich končinách živoří a v krajích jiných třeba i umírá na ulici hlady. Do práce chodit musíme, protože nám tato přináší ‚koláče‘, jimiž jsou v dnešní době peníze.
Ovšem ne vždy se zaměstnání odvděčuje člověku jenom penězi. Někdo má z odváděné práce navrch i dobrý pocit, někdo pocit seberealizace, a někdo si z práce odnese zkrátka dost možná i nějaký ten úraz.

trvalé následky

Někdy se jedná o banalitu, která nemá zásadnější význam, ovšem může jít klidně i o pracovní úraz, jenž se na člověku podepíše až do samého konce jeho života. A zejména za takové trvalé následky úrazu musí být jimi postižený zaměstnanec náležitě odškodněn. To aby se mu alespoň ve finanční podobě vynahradilo ztížení společenského uplatnění, tedy trvalá změna zdravotního stavu, mající nepříznivý vliv na uspokojování jeho životních, pracovních a společenských potřeb. A to zejména jde-li tu o vliv na schopnost vykonávat dosavadní povolání nebo se na profesi připravovat, o vliv na možnosti dalšího vzdělávání a uplatnění v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě.

Pokud tak dojde k úrazu s trvalými následky, jsou tyto následky bodově ohodnoceny a na základě tohoto hodnocení jednorázově finančně odškodněny, v souladu s patřičným nařízením vlády.
Člověk takto bývá ohodnocen zpravidla rok po úrazu, v době, kdy už je jasné, že se nic zásadního nestane, že už se stav k lepšímu nezmění. Vzhledem k léčbě a rehabilitacím se však tento termín může i dost posunout. Hodnotí se tu leccos, věk poškozeného, možnost pracovního zařazení, vliv na soukromý život, sociální postavení, psychická újma a kdo ví, co všechno ještě. A pak je vyřčen ‚ortel‘.

invalida

Je však vcelku častým úkazem, že se takové rozhodnutí poškozenému nelíbí, že chce víc.A protože to zákoník práce ve výjimečných případech umožňuje, je třeba, aby se takový nespokojenec obrátil na soud se žádostí o zvýšení oné částky.
A pokud má poškozený dobrého právníka a pořádný posudek od soudního znalce, může si polepšit. A byl by hloupý, kdyby tak neučinil. Zejména když doznal újmy při práci pro někoho jiného a právníci a znalci jsou snadno k nalezení.

Když má člověk trvalé následky
5 (100%)2

zijesjenjednou.cz