Žiješ jen jednou

Proč děti milují dětské stany na hraní

Dovolená pod stanem sbližuje – noclehy pod stanovou konstrukcí více sbližují, ať už se jedná o společnou dovolenou, anebo jen dětské dobrodružství s kamarády na zahradě. Pobyt jim můžete zpříjemnit nějakou deskovou hrou a doplnit podle počasí vhodnou pohybovou aktivitou, třeba skákáním na trampolíně.
Pocit sounáležitosti s přírodou – už samotný kontakt se zemí na trávníku děti vnímají jako příjemný pocit propojení s přírodou, zvláště pokud budou běhat venku bosé. A první nocleh pod přístřeškem bude zavánět dobrodružstvím, které zažívají trampové na svých toulkách krajinou.kresba stanu.png
Radujte se z docela obyčejných drobností – život se ve skutečnosti skládá z mozaiky drobných činností, které provádíme v rychlém sledu a velice často jim ani nevěnujeme pozornost. Možná jste se někdy setkali s termínem „život v přítomném okamžiku“, který uvádí do praxe Einsteinovu teorii relativity. Ve skutečnosti čas totiž neplyne lineárně, ale jde o vzájemně propojený sled přítomných okamžiků přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Pro dospělého člověka zasaženého současným vnímáním světa je to stěží pochopitelné, pro malé děti to až takový problém nepředstavuje. Ty se dokážou radovat z přítomné chvíle spontánně a užívat si ji bezstarostně. Jestliže jim poskytneme vhodné podmínky, například formou zahradního domečku nebo plátěného přístřešku, budou se chovat přirozeně.osvětlený stan.jpg
Samostatnost a zázemí v jednom – pobyt na zahradě v dětském stanu na hraní https://www.chytraliska.cz/kategorie/detske-hracky-na-ven-a-zahradu/detske-stany-a-domecky-pro-deti/ nebo v bezpečném zázemí kempu přináší dětem pocit, že se mohou samy začít rozhodovat o svém vlastním životě a nebýt tolik závislé na svém okolí, zejména na rodičích. Může to být jednou z prvních zkušeností malých ratolestí, mohou se setkat s cizími dětmi a dospělými lidmi, učit se jednat samostatně a seznamovat se s prvními krůčky své vlastní zodpovědnosti.