Žiješ jen jednou

Založení živnosti v roce 2018

Pokud vlastníte datovou schránku či uznávaný elektronický podpis, je možné nahlásit tuto novinku i formou elektronickou.
Velkou výhodou je, že můžete využít i jednotný registrační formulář, který poslouží právě i k registraci u Správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny.
Pokud jste si vybrali živnost, kde je potřeba dokládat požadovanou organizační či odbornou způsobilost, tedy vzdělání nebo praxi či jejich kombinaci, učiníte tak také.
úřad práce
Dělení živností zůstává následující:
A. živnost volná
B. živnost vázaná
C. živnost řemeslná
D. živnost koncesovaná
malíř pokojů
Co to vlastně živnost je?
Tuto definici upravuje právě Zákon o živnostenském podnikání a to tak, že se jedná o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Vždy za účelem dosažení zisku a vždy za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Jako živnostníka si tedy můžeme představit zedníka, malíře pokojů, finančního poradce, ekonomického poradce, tiskového mluvčího a samozřejmě další osoby, které mají živnostenský list.
Jak získat živnostenský list?
Toto je snadné. Založení živnosti spočívá v tom, že oznámíme zahájení podnikaní právě na živnostenském úřadu, kde nám přidělí živnostenské oprávnění (dříve živnostenský list).
Tento živnostenský list, jako dříve, již nyní do ruky nedostaneme. Na živnostenském úřadě totiž získáváme oprávnění živnostenské. Pokud potřebujeme tuto skutečnost někde doložit, stačí si z živnostenského rejstříku vytisknout výpis. Pokud vlastníte živnostenský list z dřívějška, je stále platný.
izolace domu
Kdo může podnikat?
• osoba starší 18ti let
• osoba bez daňových nedoplatků u finančního úřadu, na sociálním pojištění ani u zdravotní pojišťovny
• osoba, která má způsobilost k právním úkonům (občanský průkaz)
• osoba, která je bezúhonná (výpis z Rejstříku trestů)
Co tedy udělat?
1. Návštěva živnostenského úřadu
2. Návštěva Správy sociálního zabezpečení
3. Návštěva zdravotní pojišťovny